Zoeken

Jubileumacties Piano’s Verhulst

30 jaar Piano's Verhulst
30 jaar Piano's Verhulst
30 jaar Piano's Verhulst

Onze jubileumacties in detail…

Onderstaande tekst bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle acties ter gelegenheid van het 30-jarige jubileum van Piano’s Verhulst. Deze jubileumacties worden georganiseerd door Piano’s Verhulst, met maatschappelijke zetel te Europalaan 1B-1 te Poperinge, BTW BE0832 974 731 en email info@pianosverhulst.be.

Omschrijving van de jubileum-acties

Bij jubileumactie 1 kan je, wanneer je tussen 1 juli en 30 september 2023 een nieuwe digitale piano tot 3.500 euro (factuurbedrag van de piano, exclusief accessoires) aankoopt in de winkel of in de webshop van Piano’s Verhulst, volgende prijzen winnen:

Bij jubileumactie 2 kan je, wanneer je tussen 1 juli en 30 september 2023 een nieuw huurcontract voor een digitale of akoestische piano afsluit bij Piano’s Verhulst, volgende prijzen winnen:

Bij jubileumactie 3, krijgt de koper van een nieuwe piano of vleugelpiano van Yamaha (akoestisch, silent of transakoestisch) steeds 10% korting op de officiële catalogusprijs van Yamaha. Deze aankoop kan plaatsvinden in de toonzaal of in de webshop van Piano’s Verhulst. Deze actie loopt van 1 juli tot en met 31 december 2023.

Deelname aan de jubileumactie

Deelname aan de jubileumactie 1 en 2 kan enkel door én de 2 schiftingsvragen te beantwoorden én, afhankelijk van de actie waaraan deelgenomen wordt,:

De 2 schiftingsvragen worden per mail, na de aankoop van een digitale piano of na het ondertekenen van het huurcontract, verzonden naar het emailadres dat tijdens het bestelproces of bij het opstellen van het huurcontract werd opgegeven.
De antwoorden op beide schiftingsvragen moeten terug gemaild worden naar communicatie@pianosverhulst.be vóór 30 september 2023.
De eerste schiftingsvraag is leidend. Bij een ex aequo wordt de tweede schiftingsvraag gebruikt om de winnaar te bepalen. Beide schiftingsvragen dienen ingevuld te zijn om te kunnen deelnemen.

Deelname aan jubileumactie 3 gebeurt automatisch bij de aankoop van een nieuwe piano of vleugelpiano van Yamaha (akoestisch, silent of transakoestisch). De 10% korting wordt automatisch verrekend op de factuur. Deze actie is niet cumuleerbaar met eventuele andere kortingen vermeld in het huur- of huurkoopcontract.

Aan de jubileumacties mogen enkel meerderjarige personen deelnemen die hun woonplaats in België hebben.

Deelname aan de jubileumacties is zonder enige aankoopverplichting.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek thuisadres aan de jubileumactie deelnemen, tenzij anders bepaald.

Per deelnemer kan maximum 1 prijs gewonnen worden over alle lopende acties heen.

Aankondiging jubileumactie

De jubileumacties worden aangekondigd via folders die verspreid worden via het Deeltijds Kunstonderwijs, de pianodocenten en online via Facebook en de website van Piano’s Verhulst.

Beloning

De deelnemers die de hoofdprijs, tweede prijs of derde prijs gewonnen hebben, worden persoonlijk op de hoogte gesteld per telefoon en/of email waarbij hem/haar de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele praktische afspraken zullen meegedeeld worden.

Door deelname aan jubileumactie 1 of 2 geeft de deelnemer automatisch zijn/haar toestemming aan Piano’s Verhulst tot publicatie van zijn/haar naam op de Facebook-pagina en op de website van Piano’s Verhulst indien hij/zij de winnaar blijkt te zijn.

De winnaars van jubileumacties 1 en 2 de zullen bekend gemaakt worden op donderdag 1 oktober 2023.
Iedereen die een nieuwe Yamaha piano (akoestische, silent of transakoestische (vleugel)piano koopt, maakt automatisch gebruik van jubileumactie 3.

Misbruik

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Piano’s Verhulst zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere jubileumacties van Piano’s Verhulst uit te sluiten.

Wetgeving inzake consumentenbescherming

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de jubileumactie op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Dit reglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zal de rechtbank van Ieper bevoegd zijn.

bancontact
belfius
ideal
kbc
maestro
mastercard
visa
gls_group_gls_logo_svg
vvpn-logo-zonder-txt-200-1